AKARYAKIT İSTASYONU KİRA İHALESİ

 

İLÂN

 

ÇARIKSARAYLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda listede belirtilmiş olan 1 adet taşınmaz 2886 sayılı kanunun 45. maddesi gereğince 5 (Beş) yıllığına kiraya verilecektir.
  2. Kira ihalesi 27.09.2019 tarihine rastlayan Cuma günü saat 11:00 da Belediye düğün Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
  3. Söz konusu taşınmazın tahmini değerleri ve geçici teminatları listedeki taşınmazların karşılarında belirtilmiş olup ihaleye katılacak olan şahısların geçici teminatları en geç ihale saatine kadar Ziraat Bankası Şarkîkaraağaç şubesindeki TR54 0001 0001 3532 2857 2450 01 İban nolu Belediye hesabına veya Belediyemiz Tahsilât Servisine yatırılarak makbuzların komisyona getirilmesi gerekmektedir.
  4. İhaleye ait şartname mesai saatleri içinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
  5. İhaleye vekâleten katılacakların vekâletname getirmeleri şarttır.
  6. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  7. İhaleye katılacakların ihale saatinden önce dilekçe ile Belediyemize başvurmaları gerekmektedir.

 

Taliplilere ilan olunur.16.09.2019

 

                                                                                                                      Mehmet BİNGÖL

                                                                                                                      Belediye Başkanı

 

 

 

 

Taşınmazın Adı

Tahmini Bedeli

İhale Teminatı

Akaryakıt İstasyonu

15.000,00 (onbeşbin)TL

900,00 TL