Belediye Encümeni

 

 

 

Özcan TURHAN Belediye Başkanı

Ali AYDOĞDU Üye

Nihat ÖZDEMİR Üye

Ali DOĞAN Yazı İşleri Müdür V

Mevlüt YILMAZ Mali Hizmetler Müdür V